Zelfzorginitiatieven

Zelfzorginitiatieven

Plazzo ondersteunt Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven met het oog op kwaliteitsbevordering

 • Plazzo en het Vlaams Patiëntenplatform brengen de klankbordgroep eerstelijn 4 keer per jaar samen om de patiëntenparticipatie in de eerstelijnszorg te ondersteunen
 • Plazzo organiseert jaarlijks een interactieve vormingssessie rond een thema aangebracht door de verenigingen en afhankelijk van het thema al dan niet in samenwerking met Trefpunt Zelfhulp.
  • In het voorjaar 2022 was het thema ‘preventie via sociaal contact’, dit in een reeks rond het belang van preventie.
 • Plazzo voorziet individuele ondersteuning op vraag en op maat
 • Plazzo organiseert jaarlijks een Trefdag Zelfzorg rond een thema aangebracht door de verenigingen.
  • In het najaar 2022 was het thema ‘herstel op verschillende levensdomeinen’.

Plazzo maakt de Oost-Vlaamse zelfzorg(initiatieven) bekend

 • Plazzo zorgt voor een actualisering van de website
 • Plazzo zorgt er wekelijks voor dat activiteiten en informatie van en voor Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven breed bekend worden gemaakt via de website en de facebookpagina
 • Plazzo zorgt voor minstens 10 elektronische nieuwsbrieven per jaar
 • Plazzo stimuleert de update van de informatie van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven in de sociale kaart
 • Plazzo maakt lotgenotencontact en gebruikersparticipatie bekend via overlegfora