Zelfzorg, een totaalbegrip

Zelfzorg, een totaalbegrip

Steeds meer mensen willen hun levenssituatie in eigen handen nemen en/of ervoor zorgen dat anderen dit ook kunnen.


Dit uit zich steeds meer in de vraag tot inspraak en participatie in het beleid.
Om dit te bereiken, organiseren mensen zich op verschillende manieren, onder verschillende benamingen zoals zelfzorggroepen, pati
ëntenverenigingen, gebruikersorganisaties en andere belangengroepen m.b.t. gezondheid en welzijn.


Men organiseert zich rond verschillende thema's zoals ziekte, handicap, armoede; specifieke sociale situatie, verslaving,... Ieder initiatief heeft een eigen waarde, een eigen manier van werken.

Maar er is meer dat hen bindt dan dat hen scheidt:

  • ze vertrekken allen vanuit de kracht van het individu
  • ze werken rond een situatie of problematiek die de kwaliteit van het leven in sterke mate beïnvloedt.

Daarom is 'zelfzorg' het totaalbegrip voor al deze initiatieven.