Doelstellingen

Doelstellingen

  • het ondersteunen van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven met het oog op kwaliteitsverbetering
  • het bekendmaking van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven;
  • het ontwikkelen van de complementariteit van zelfzorg met het professionele werkveld en het opzetten van een werking rond gebruikersparticipatie in het professionele werkveld
  • het helpen ontwikkelen van de positie van de gebruiker als structurele gesprekspartner

Voor een concrete invulling van de doelstellingen zie werking per doelgroep