Gebruikers

Gebruikers

Plazzo helpt de positie van de gebruiker als structurele gesprekspartner te ontwikkelen

 • Plazzo zorgt er in het algemeen voor dat ook gebruikers structureel betrokken worden
 • Plazzo zet extra in op gebruikersparticipatie om beter te kunnen inspelen op de vermaatschappelijking van de zorg en om ervoor te zorgen dat deelname van gebruikers aan onderstaande projecten gezamenlijk voorbereid en opgevolgd kan worden.
  • Eerstelijnszones: Gent, Scheldekracht, Panacea, Aalst, en Schelde-Leie.
  • Zelfhulpvriendelijke ziekenhuizen: UZ Gent, Sint-Lucas en Maria Middelares
 • Elke Oost-Vlaamse gebruiker van de welzijns- en gezondheidszorg kan bij Plazzo informatie vragen over zelfzorg en zelfzorginitiatieven.
 • Krachtenbundeling van bestaande initiatieven en samenwerking zijn noodzakelijk bij het ontwikkelen van een positie voor de Oostvlaamse gebruiker van de welzijns- en gezondheidszorg als structurele gesprekspartner.
  Sinds 2011 is er het project i.s.m. het Vlaams Patiëntenplatform met name Klankbordgroep voor participatie in Eerstelijnszorg, eerst een vertegenwoordiging van patiënten in SEL (deelSEL) Gent. Sinds 2020 om patiëntenparticipatie in de Zorgraden te ondersteunen. 
 • Plazzo bouwt ook een netwerk uit met andere regionale en Vlaamse gebruikersversterkende initiatieven.