Voorgeschiedenis

Voorgeschiedenis


In de Gentse regio bestaat al een jarenlange traditie van overleg van zelfhulpgroepen. Sinds 1989 ondersteunt Welzijnsoverleg Regio Gent dit overleg. 
De eerste ideeën voor de ontwikkeling van Plazzo vormden zich binnen dit overleg. 
Op 5 april 1998 organiseerde het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een verkennende vergadering i.f.v. het provinciaal zelfzorgbeleid. Daar onderschreef het merendeel van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven de nood aan een specifiek provinciaal gecoördineerd zelfzorgbeleid.

In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, werd daarom op 15 april 2001 ten experimentele titel een Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) opgericht, organisatorisch ingebed binnen het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw.
Sinds 1 januari 2018 wordt Plazzo door Vlaanderen ondersteund. 

Plazzo werkt met de steun van de Vlaamse Gemeenschap