Hulpverleners

De professionele hulpverleners

Plazzo ontwikkelt de complementariteit van zelfzorg met het professionele werkveld en zet een werking op rond gebruikersparticipatie in het professionele werkveld

 • Plazzo zet in op de bekendmaking van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven
  • Website
  • Nieuwsbrieven
  • Facebook
  • Artikels in nieuwsbrieven professionele werkveld
  • Gesprek Stuurgroep Plazzo met professionals over wederzijdse verwachtingen
  • Netwerkontwikkeling tijdens Gezondheidsraad Gent, Zorgraden Gent en Scheldekracht, clusteroverleg PZON andere eerstelijnszones, …
 • Plazzo zet in op de verspreiding en voorstelling van het werkboek gebruikersparticipatie*
 • Plazzo organiseert en ondersteunt leernetwerken gebruikersparticipatie*
  • In 2021-2022 ging er een leernetwerk gezondheidsvaardigheden door in samenwerking met stad Gent
  • In 2021 ging er een leernetwerk gebruikersparticipatie door voor een groep Gentse gezondheids- en welzijnswerkers

*Werking gebruikersparticipatie

 • Colloquia Gebruikersparticipatie
 • Werkboek gebruikersparticipatie: n.a.v. colloquium ‘Voorbeeldige participatie’ verscheen in het najaar 2013 een handig werkinstrument verschijnen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met participatie op de werkvloer.
 • De website gebruikersparticipatie die sinds 2014 samen met het werkboek werd gelanceerd, werd in 2021 geïntegreerd als webpagina op de website van Plazzo. Op deze webpagina kunnen bezoekers het Werkboek Gebruikersparticipatie online raadplegen. Zie www.plazzo.be/gebruikersparticipatie