Organisatiestructuur

Plazzo functioneert als een apart project met een eigen stuurgroep binnen Eerstelijnszone Gent vzw. Eerstelijnszone Gent maakt de werking van Plazzo mogelijk zowel door als juridische werkgever te fungeren als door logistieke ondersteuning. 

Stuurgroep

De stuurgroep heeft als taak om de Plazzo-werking verder uit te bouwen en de goede werking ervan te verzekeren en is samengesteld uit:

Vrijwillige ervaringsdeskundigen uit zelfhulpgroepen, gebruikers- en patiëntenorganisaties

Professionele adviseurs omwille van hun specifieke expertise

Projectmedewerker

Contactpersoon Vlaanderen

  • Katelijn Van Horebeek (Beleidsmedewerker Lokaal Sociaal Beleid, afdeling welzijn en samenleven, departement welzijn, volksgezondheid en gezin)