Agenda

Thesis omtrent mantelzorg en alzheimer

Twee studenten van de richting Sport- en Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven doen onderzoek naar welke gevolgen het opnemen van de zorg voor een naaste met Alzheimer met zich meebrengt voor de mantelzorger. Om dit te onderzoeken hebben ze een vragenlijst ontwikkeld specifiek voor mantelzorgers die mensen met Alzheimer ondersteunen. Met deze vragenlijst willen ze meer informatie verkrijgen over sociale relaties, beweging en algemeen welzijn. Het invullen duurt een kleine 15 minuten en kan gemakkelijk online gebeuren via volgende link. Deze studie is goedgekeurd door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

plazzoactiviteit
Uit

Studiedag 'Je ouders op je schouders'

Similes organiseert op 9 maart in Gent een interessante studiedag 'Je ouders op je schouders' voor volwassen kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP). Tijdens deze studiedag brengt Maarten Pollet een eerder eclectisch verhaal waar hij als hulpverlener op zoek gaat naar de betekenisgeving achter het verhaal van KOPP-kinderen. Meer informatie en aanmelden.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Herbeluister gespreksavond 'patiëntgerichte zorg'

Patiëntgerichte zorg, wasda? Het is zorg die zich richt op patiënten en hun specifieke zorgbehoeften. Het doel is om patiënten baas te maken over hun eigen zorg. Kon je niet aanwezig zijn op onze Experimentcafés over mentale zorg en over dokterstaal? Herbeluister het via deze link.

plazzoactiviteit
Uit

Save the date - NAH-congres 2024

De Hersenletsel Liga en Sig zetten samen hun schouders onder het tweede NAH congres in Vlaanderen. Het vindt plaats op donderdag 10 oktober 2024 in het BMCC te Brugge. Het NAH congres presenteert de nieuwste wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten over niet-aangeboren hersenletsels. Meer informatie.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Nieuw vormingsaanbod Vrijwilligerspunt

Het vormingsaanbod van het Vrijwilligerspunt is klaar voor dit voorjaar! Er is zowel voor organisaties als voor vrijwilligers heel wat interessants. Het varieert van heel praktische onderwerpen, tot meer inhoudelijke thema's die je kritisch laten nadenken over eigen werking en/of gedrag. Je ontdekt het volledige aanbod op de vormingspagina van het vrijwilligerspunt of in bijlage. De inschrijvingen verlopen voor het eerst rechtstreeks via hun website!

plazzoactiviteit
Uit

Uitnodiging filmvoorstelling HUMAN FOREVER

Graag nodigt dienst Regie Gezondheid en Zorg je uit voor een vertoning van de documentaire ‘Human Forever’ op dinsdag 12 maart 2024. In die film maakt de 24-jarige Teun Toebes samen met filmmaker Jonathan de Jong een reis rond de wereld om te onderzoeken hoe andere landen omgaan met dementie. Meer informatie.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Mantelzorgcoaches

Als mantelzorgvereniging zet Samana al jaren volop in op de ondersteuning van mantelzorgers. Vanaf dit najaar kan een mantelzorger nu ook terecht bij een Ervaringsdeskundige Mantelzorgcoach. Mantelzorgers kunnen vanaf nu maximum 4 (gratis) coachingsgesprekken aanvragen bij een mantelzorgcoach. Hier kan je alvast alle info terugvinden. Kijk ook eens naar het filmpje waarin de coaches zichzelf voorstellen.

plazzoactiviteit
Uit

Mantelzorg in het Meetjesland

Zorg jij voor je ouders? Ben je ouder van een zoon/dochter die extra zorgen nodig heeft of is je partner langdurig ziek? Misschien heb je een zus of broer die zorg nodig heeft, of spring je regelmatig in bij een vriend of buur? Woont de persoon waarvoor u regelmatig zorgt in het Meetjesland en ben je als mantelzorger op zoek naar extra informatie? Eerstelijnszone Oost-Meetjesland maakte een mooi overzicht.

plazzoactiviteit
Uit

Stuurgroep Plazzo

Ben je lid van een lotgenotengroep of patiëntenvereniging en neem je regelmatig deel aan activiteiten van Plazzo? Dan vragen we jou graag of je zin hebt om mee na te denken met de Plazzo-Stuurgroep? Deze stuurgroep komt 4x per jaar samen en helpt de Plazzo-werking mee uitbouwen en de goede werking ervan te verzekeren. Interesse? Stuur dan een mailtje naar info@plazzo.be.

plazzoactiviteit
Uit

Zuurstof voor dementie

De Oost-Vlaamse Expertisecentra Dementie Meander en Paradox streven er samen met Alzheimer Liga Vlaanderen naar om de persoon met dementie en zijn omgeving een volwaardige plaats te geven in onze maatschappij. Ze willen blijven focussen op de mogelijkheden die er zijn, zonder daarbij kwetsbaarheden uit de weg te gaan. Ze willen ontmoetingen stimuleren om elkaar te kunnen steunen. Om deze boodschap kracht bij te zetten en te symboliseren organiseren de Expertisecentrum dementie Paradox, Meander en Alzheimer Liga Vlaanderen een nieuwe actie: Zuurstof voor dementie - plant een boom.

plazzoactiviteit
Uit

Wat na ons

Een cursus, georganiseerd door Gezin en Handicap, van vier sessies (27 maart, 24 april, 15 mei en 12 juni) over de emotionele kant van de vraag 'wat na ons'. Hoe kan je als ouder je kind met een handicap later met een gerust hart achter laten? Hoe blik je je liefde in voor de toekomst? Je dient je in te schrijven voor de hele reeks van 4 namiddagen. Meer informatie.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Save the date: netwerkevent voor het Gentse middenveld

Op zaterdag 25 november 2023 vindt het jaarlijkse netwerkevenement voor de Gentse middenveldorganisaties plaats. Een moment om elkaar te ontmoeten en te inspireren, waar de basis gelegd wordt voor nóg betere samenwerking. In de loop van september ontvang je meer informatie over het programma, de locatie en hoe je kan inschrijven.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Sociaal Innovatiefonds - nieuwe oproep voor 2022-2024

Via het Sociaal Innovatiefonds wil Stad Gent tweejaarlijks maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier aanpakken. Vanaf 1 februari 2022 kan er opnieuw een projectvoorstel ingediend worden voor het Sociaal Innovatiefonds via deze pagina. Ook deze keer vormden sectoroverschrijdende knelpunten en signalen van Gentse praktijkwerkers het uitgangspunt voor de projectoproep. Eén van de uitdagingen was de oproep te verfijnen door enkele thema's uit de signalenbundel 2021 te selecteren. Drie thema's vormen het kader voor deze projectoproep, deze kan je hier vinden.

plazzoactiviteit
Uit

Gezondheid in eigen handen en actief thuis? Gratis groepsprogramma voor 65-plussers in ELZ Schelde en Leie

Eerstelijnszone Schelde en Leie organiseert in samenwerking met het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen een groepsprogramma voor 65-plussers in het Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen (Deinze) en in het WZC Wielkine - Zorgband (Nazareth). Het groepsprogramma heeft als doel om 65-plussers hun zelfvertrouwen te vergroten en hen op deze manier aan te moedigen om hun gezondheid in eigen handen te nemen. De groepssessies vinden wekelijks (2u) plaats over een periode van 7 weken. De eerste reeks start in april (zie onderstaande flyers voor de data per locatie). Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals spierkracht, evenwicht en mobiliteit, aangepast schoeisel, omgevingsveiligheid, veiligheid en openbare plaatsen, zicht, zelfvertrouwen, vitamine D, calcium en medicatie. Interesse? Meer informatie kan je terugvinden via deze link.

plazzoactiviteit
Uit

Hersenletsel-cafés

Sinds enkele jaren organiseren Sig en de Hersenletsel Liga hersenletsel-cafés. Het is een verzamelnaam voor gezellige activiteiten, waar praten over hersenletsel centraal staat, ongedwongen en in een rustige omgeving. Met een kop koffie of thee. En bovendien helemaal gratis! Meer informatie.

plazzoactiviteit
Uit

Onderzoek naar pijn in het nazorgtraject van kanker

Lise Vanhauwaert, laatstejaars studente psychologie aan de UGent doet voor haar masterproef een onderzoek rond nazorg bij kanker. Heel wat kankeroverlevers ervaren na hun behandeling problemen, waaronder pijn. Er is een sterke behoefte aan meer aandacht voor nazorg. Men ontwikkelde vanuit de UGent en UZ Gent een stappenplan om nazorg op maat van de kankeroverlever te organiseren, meer specifiek bij borstkankeroverlevers met chronische pijnklachten. Lise wil onderzoeken of dit van toepassing is op verschillende kankertypes. Meer informatie.

plazzoactiviteit
Uit

Initiatie SMOG, spreken met ondersteuning van gebaren

Heeft je zoon of dochter een communicatieprobleem? Dan kan SMOG een groot verschil betekenen voor hem of haar, én voor iedereen uit de omgeving. SMOG combineert spreken met gebaren. Tijdens deze SMOG initiatie op 22 februari en 7 maart leer je de belangrijkste gebaren om gemakkelijker met je kind te communiceren en leer je hoe je je spreekstijl aanpast. Ja, ik wil deze SMOG initiatie volgen.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Het nieuwe Vlaamse Mantelzorgplan

Het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024 is een feit! Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, onderdeel van VIVEL, schreef en coördineerde het ontwerp van dit nieuwe plan. Na een intensief en cocreatief traject zijn ze klaar om dit plan nu vorm te geven. Samen met andere partners en de (erkende) mantelzorgverenigingen zullen ze ernaar streven dat de mantelzorger meer (h)erkenning krijgt. Bekijk het volledige plan hier.

plazzoactiviteit
Uit

Opleidingsmomenten voor verenigingen in Gent

De Verenigingswijzer geeft in samenwerking met het Vrijwilligerspunt twee opleidingsmomenten voor verenigingen in Gent. De eerste dag (19 maart) is voor beginners en heel basis: wat is een vereniging, wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging, vzw en erkende vereniging, welke verenigingen zijn er in Gent, enz. De tweede dag (28 maart) is vooral vzw-administratie: wat moet je doen om 'in orde' te zijn, statuten, jaarrekeningen indienen, verzekeringen, enz.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Gespreksavond: patiëntgerichte zorg

Patiëntgerichte zorg, wasda? Het is zorg die zich richt op patiënten en hun specifieke zorgbehoeften. Het doel is om patiënten baas te maken over hun eigen zorg. Experten gaan erover in dialoog tijdens deze gespreksavond, georganiseerd door Comon, op 4 mei 2023. Leer bij en ga dieper in op vragen zoals ‘Hoe kunnen zorgverleners de zorg die ze bieden zo goed mogelijk laten aansluiten bij de noden van de patiënt?’, ‘Welke rol speelt goede communicatie hierbij?’ en ‘Welke rol kan een tool als Spexter hierbij spelen?’. Meer informatie en de inschrijvingslink vind je hier terug.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit