Agenda

Activiteiten Ikaros 2024

Ikaros organiseert geregeld informatie- en praatnamiddagen, ontmoetingsmomenten en online infosessies. De eerstvolgende activiteit rond lotgenotencontact is een praatwandeling in de Brielmeersen te Deinze op 1 juni. Een overzicht van de activiteiten kan je hier terugvinden.

plazzoactiviteit
Uit

Seniorenzorg van de toekomst

Wees welkom voor een open dialoog over seniorenhuizen, de rol van mantelzorg, ‘zorgzame buurten’… op donderdag 23 november vanaf 14u in de Turbinezaal van De Centrale. Deuren openen om 13u30. Naast al deze babbels zal er ook voor muziek, een kleine theateract van vzw De Liberteyt en zoete lekkernijen gezorgd worden! Meer informatie.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Gezocht: volwassenen met een chronische of levensbedreigende aandoening die thuisbezoek krijgen van een vrijwilliger en hun mantelzorger

In het kader van een studie naar de rol van vrijwilligers in de ondersteuning van thuiswonende mensen met supportieve zorgnoden (in brede zin), wil UGent in een interview graag uw ervaringen met vrijwilligers verkennen. Dit om de vorming van vrijwilligers te verbeteren. Deze studie wordt uitgevoerd door Universiteit Gent, in samenwerking met Samana en gesteund door Kom op tegen Kanker. Voor deelname of vragen kan u vrijblijvend contact opnemen met Sabet Van Steenbergen (sabet.vansteenbergen@ugent.be of 0478/10.79.12). Meer informatie kan u in de informatiebrief lezen en via de flyer.

plazzoactiviteit
Uit

Zeldzame ziektendag

Op 25 februari 2023 organiseert Hodgkin en non-Hodgkin vzw naar aanleiding van de zeldzame ziektendag een info- en lotgenotenmoment over hoe diagnostische bedrijven met spitstechnologie, kennis en breed dialoog de testmogelijkheden in laboratoria verbeteren. Meer informatie en het programma vind je hier terug.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Thesis omtrent mantelzorg en alzheimer

Twee studenten van de richting Sport- en Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven doen onderzoek naar welke gevolgen het opnemen van de zorg voor een naaste met Alzheimer met zich meebrengt voor de mantelzorger. Om dit te onderzoeken hebben ze een vragenlijst ontwikkeld specifiek voor mantelzorgers die mensen met Alzheimer ondersteunen. Met deze vragenlijst willen ze meer informatie verkrijgen over sociale relaties, beweging en algemeen welzijn. Het invullen duurt een kleine 15 minuten en kan gemakkelijk online gebeuren via volgende link. Deze studie is goedgekeurd door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

plazzoactiviteit
Uit

Grip op dementie

Als je met dementie te maken krijgt, kan je met veel vragen zitten. In dit webinar, georganiseerd door Solidaris, vertellen ze meer over de verschillende kenmerken, de risicofactoren, en het proces van dementie. Dit webinar vindt plaats op dinsdagavond 17 september. Meer informatie.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

10 empowerment-tips voor zorgvragers

Patiënt empowerment is geen abstract gegeven. Het laat zich vertalen in heel concreet gedrag. Hier kan je 10 praktische empowerment-tips terugvinden voor zorgvragers.

plazzoactiviteit
Uit

NAH-congres 2024

De Hersenletsel Liga en Sig zetten samen hun schouders onder het tweede NAH congres in Vlaanderen. Het vindt plaats op donderdag 10 oktober 2024 in het BMCC te Brugge. Het NAH congres presenteert de nieuwste wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten over niet-aangeboren hersenletsels. Ik schrijf me in. Meer weten? Bekijk de flyer met het volledige programma.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Uit

Het nieuwe Vlaamse Mantelzorgplan

Het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024 is een feit! Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, onderdeel van VIVEL, schreef en coördineerde het ontwerp van dit nieuwe plan. Na een intensief en cocreatief traject zijn ze klaar om dit plan nu vorm te geven. Samen met andere partners en de (erkende) mantelzorgverenigingen zullen ze ernaar streven dat de mantelzorger meer (h)erkenning krijgt. Bekijk het volledige plan hier.

plazzoactiviteit
Uit

1 euro per mantelzorger

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de 6 mantelzorgverenigingen schreven samen een nota voor de toekomstige Vlaamse regering. Ze pleiten hierbij voor een verderzetting van het huidige mantelzorgplan, een verankering van de huidige projecten binnen de verenigingen via structurele middelen en projectmiddelen om verder in te zetten op innovatieve projecten. Daaraan gekoppeld het belang van communicatie want brede, doelgerichte sensibilisering en activatie rond mantelzorg blijft nodig!

plazzoactiviteit
Uit

Plazzo-vorming voor zelfzorg- en mantelzorgverenigingen: Dokter google en het vinden van betrouwbare gezondheidsinformatie

Plazzo organiseert op 12 september 2024 van 14u tot 16u30 een vorming over ‘Dokter google en het vinden van betrouwbare gezondheidsinformatie’. Tijdens de vorming krijg je meer inzicht in de voor- en nadelen van het zelf opzoeken van gezondheidsinformatie en op welke websites je verantwoorde wetenschappelijk gezondheidsinformatie vindt. We bekijken ook enkele voorbeelden van betrouwbare gezondheidsapps. Je kan vragen stellen en in een open dialoog leren van elkaar. Je gaat naar huis met handvaten om zelf te beslissen welke online informatie en applicaties betrouwbaar zijn en welke niet. Ja ik wil hier meer over weten en me inschrijven.

Datum voor agenda
plazzoactiviteit
Aan

Deelneemsters gezocht voor onderzoek naar pijn na borstkanker

Eén op drie vrouwen die borstkanker kregen, blijven kampen met pijn die niet meer verklaarbaar is door de aanwezigheid van kanker. Pijnmedicatie is de meest voorgestelde therapie maar zorgt vaak voor neveneffecten. Onderzoekers van de VUB willen nagaan of pijneducatie de pijn kunnen verminderen. Voor dit onderzoek zoekt de VUB 356 deelneemsters die pijn blijven ondervinden na borstkanker. De kandidaten moeten kankervrij zijn en moeten sinds drie maanden alle therapieën hebben afgerond (met uitzondering voor hormoon- en immunotherapie). De onderzoeken en evaluaties vinden plaats in AZ Sint-Blasius (Dendermonde) en AZ Sint-Lucas (Gent). Voor regio Dendermonde en Gent, mail uw naam en telefoonnummer naar borstkanker@vub.be of bel naar 0456/19.69.47. Meer info

Zuurstof voor dementie

De Oost-Vlaamse Expertisecentra Dementie Meander en Paradox streven er samen met Alzheimer Liga Vlaanderen naar om de persoon met dementie en zijn omgeving een volwaardige plaats te geven in onze maatschappij. Ze willen blijven focussen op de mogelijkheden die er zijn, zonder daarbij kwetsbaarheden uit de weg te gaan. Ze willen ontmoetingen stimuleren om elkaar te kunnen steunen. Om deze boodschap kracht bij te zetten en te symboliseren organiseren de Expertisecentrum dementie Paradox, Meander en Alzheimer Liga Vlaanderen een nieuwe actie: Zuurstof voor dementie - plant een boom.

plazzoactiviteit
Uit

Stuurgroep Plazzo

Ben je lid van een lotgenotengroep of patiëntenvereniging en neem je regelmatig deel aan activiteiten van Plazzo? Dan vragen we jou graag of je zin hebt om mee na te denken met de Plazzo-Stuurgroep? Deze stuurgroep komt 4x per jaar samen en helpt de Plazzo-werking mee uitbouwen en de goede werking ervan te verzekeren. Interesse? Stuur dan een mailtje naar info@plazzo.be.

plazzoactiviteit
Uit

1.000.000 stappen voor dementie. Doe je mee?

Het Netwerk Dementievriendelijk Gent lanceert tussen 6 en 21 september de campagne ‘1.000.000 stappen voor dementie’. In die periode worden zoveel mogelijk stappen verzameld om dementie onder de aandacht te brengen. 1 op 5 Gentenaars krijgt immers de diagnose tijdens zijn of haar leven. Tegen 2040 zal het aantal personen met dementie in Gent stijgen met zo’n 25 procent. Wil je met je organisatie mensen samen brengen, het thema de nodige aandacht geven en helpen streven naar een meer inclusieve samenleving voor mensen met dementie? Organiseer dan in die periode een wandeling voor je doelgroep, de buurt, je personeel, … In de inspiratiegids vind je 25 verschillende soorten wandelactiviteiten en alle info over hoe je meedoet en hoe je je activiteit zichtbaar maakt. Meer info? dementievriendelijk@stad.gent

plazzoactiviteit
Uit

Gezondheid in eigen handen en actief thuis? Gratis groepsprogramma voor 65-plussers in ELZ Schelde en Leie

Eerstelijnszone Schelde en Leie organiseert in samenwerking met het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen een groepsprogramma voor 65-plussers in het Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen (Deinze) en in het WZC Wielkine - Zorgband (Nazareth). Het groepsprogramma heeft als doel om 65-plussers hun zelfvertrouwen te vergroten en hen op deze manier aan te moedigen om hun gezondheid in eigen handen te nemen. De groepssessies vinden wekelijks (2u) plaats over een periode van 7 weken. De eerste reeks start in april (zie onderstaande flyers voor de data per locatie). Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals spierkracht, evenwicht en mobiliteit, aangepast schoeisel, omgevingsveiligheid, veiligheid en openbare plaatsen, zicht, zelfvertrouwen, vitamine D, calcium en medicatie. Interesse? Meer informatie kan je terugvinden via deze link.

plazzoactiviteit
Uit