Organisatiestructuur

Plazzo functioneert als een apart project met een eigen stuurgroep binnen het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw.

Stuurgroep

De stuurgroep heeft als taak om de Plazzo-werking verder uit te bouwen en de goede werking ervan te verzekeren en is samengesteld met:·

Vrijwillige ervaringsdeskundigen uit zelfhulpgroepen, gebruikers- en patiëntenorganisaties

Professionele adviseurs omwille van hun specifieke expertise

Waarnemer van de provincie Oost-Vlaanderen

Projectmedewerker

  • Tine Vandelacluze

Het dagelijks bestuur

Staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de stuurgroep en de ondersteuning en sturing van de projectmedewerker in de uitvoering van haar taak.
  • Koen Berwouts
  • Rosanne Blomme-Dorme

Rol van het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw

Het Welzijnsoverleg Regio Gent maakt de werking van Plazzo mogelijk zowel door als juridische werkgever te fungeren als door logistieke ondersteuning.