Onderzoek naar (familie) ervaringsdeskundigheid in de forensische geestelijke gezondheidszorg

Samen met UGent, Science for care en het familieplatform voert Similes een onderzoek naar de inzet van (familie)ervaringsdeskundigheid in de forensische geestelijke gezondheidszorg. De bedoeling van het onderzoek is te komen tot een draaiboek dat bepaalt hoe een organisatie het best kan omgaan met de inzet van (familie)ervaringsdeskundigheid. Interesse? Meer informatie in de folder. Inschrijven kan via deze link.

Bijlage
plazzoactiviteit
Uit