Onderzoek: behoeftes en uitdagingen van naasten in de geestelijke gezondheidszorg

Het Brussels Platform Geestelijke Gezondheid heeft een onderzoek gelanceerd om de noden van mantelzorgers in de GGZ te onderzoeken. Het doel van de vragenlijst is om de ervaringen, uitdagingen en behoeftes te onderzoeken van mensen die een naaste hebben in een situatie van psychische kwetsbaarheid. Meer informatie via dit document. Vragenlijst invullen kan via deze link.

plazzoactiviteit
Uit