Nieuwsbrief - Februari 2017

Plazzo wil samenwerking stimuleren, uitgaand van de deskundigheid van personen uit zelfzorggroepen, professionele hulpverleners en beleidsverantwoordelijken. Via deze nieuwsbrief brengen we u daarom graag op de hoogte van de volgende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen.
Je vindt deze nieuwsbrief ook op www.plazzo.be/201702plazzonieuwsbrief.htm
Aftrap Warme Stad Gent - Kick-off Huis voor Jongeren:
Op 9 februari vanaf 16u wordt zowel het actieplan warme Stad Gent als het project Huis voor jongeren gelanceerd. Dit alles in het kader van veerkracht voor kinderen, jongeren en ouders. Programma en Schrijf nu in !


Cursus veerkracht voor personen met NAH:
Sig en hersenletselpraktijk Gent, organiseren samen een cursus voor personen met NAH over omgaan met stress en veerkracht opbouwen. De cursus gaat door op 10 februari om 10 uur in Gent. Meer info


Praatcafť voor slechthorende en dove jongeren:
Op 21 februari organiseert Ahosa en de thuisbegeleidingsdienst van Sint-Lievenspoort vzw een praatcafé voor slechthorende en dove jongeren. Meer info en inschrijven


Zeldzame Ziekten Dag:
Op zaterdag 25 februari 2017 organiseert Hodgkin en non Hodgkin vzw een activiteit in het kader van zeldzame ziekten. Meer info en inschrijven


Activiteiten CVS contactgroep Oost-Vlaanderen:
Ook in 2017 organiseert de CVS-contactgroep verschillende voordrachten en ontmoetingsmomenten. Kijk hier voor een overzicht


Activiteiten diabetesliga afdeling Groot Gent:
Ook in 2017 organiseert de Diabetesliga verschillende info-sessies. Kijk hier voor een overzicht


Praatcafe Gent over werken na kanker:
Kom op tegen kanker organiseert op 23 maart 2017 een praatcafe in Gent over werken na kanker. Meer informatie


Strijd tegen kanker in Gent:
Wil je iets doen in de strijd tegen kanker in Gent? Doe mee aan de eerste editie Levensloop Gent op 22 en 23 april 2017 in de Blaarmeersen. Meer info


Vormingsmoment autisme en stress:
Gezin en Handicap vzw plant op 23 mei 2017 een vormingsmoment rond autisme en stress in Gent.


Autismus zoekt een goede buur:
Het project Convent 22 is een onafhankelijk pilootproject voor zelfstandig wonen met ondersteuning op maat voor normaal begaafde volwassenen met autisme en zoekt een goede buur die als vrijwilliger graag in Convent 22 (in de omgeving van het Begijnhof) wil wonen (en daarvoor een redelijke huur wil betalen), in een huis met 8 medebewoners (6 appartementen en 2 studio's). Zie oproep. Kandidaturen zijn welkom tot 12 februari.

Nieuwe patiŽntenvereniging Oost-Vlaanderen: SEKO LMD vzw:
De vereniging SEKO LMD voor patiënten met Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie start met een deelgroep in Oost-Vlaanderen. In 2017 zullen patiëntenbijeenkomsten in Gent plaatsvinden op 20/3, 3/7, 2/10 en 11/11.


Enquete Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk:
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk wil zichzelf grondig bevragen, in voorbereiding van het beleidsplan 2018 – 2022. Vul de korte enquete in.


Ouderparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen:
Ouderparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen bracht een nieuwsbrief uit waarin ook de data van de oudergroep in Gent staan. De eerste is op 1 februari 2017. Meer info


Tournee Minerale: februari zonder alcohol:
Tournée Minerale is een campagne van Stichting tegen Kanker en De Druglijn om de uitdaging aan te gaan en in februari 2017 een maand lang geen alcohol te drinken. Zo ervaar je wat een maand zonder met je doet. Het is niet zozeer een kwestie van jezelf iets te ontzeggen: je wint er vooral bij.


Activiteiten Sterk in grenzen verleggen (SIG) :
SIG presenteert hier het vormingsaanbod voor een breed publiek voor de periode januari-augustus 2017


Jeuk-enquete psoriasisliga:
De psoriasisliga en UGent sloegen de handen in elkaar om een bevraging op te stellen om onder leden en vrienden tips en tricks te verzamelen over manieren om de jeuk onder controle te krijgen. Meer informatie hier


Participeren en kwaliteitsvol leven personen met beperking en chronische ziekte:
Op de studiedag van 14/12/2016 “Participeren en kwaliteitsvol leven van personen met een beperking en personen met een chronische ziekte” werden de resultaten van het onderzoeksrapport voorgesteld. Het onderzoeksrapport en de presentatie van de studiedag vind je hier


Nieuwsbrieven:
Plazzo ontving de laatste weken de volgende nieuwsbrieven: zorgnet Icuro, LMN Regio Gent, Vlaamse Ouderenraad, KBS e-news maatschappelijk engagement, zorgnet Icuro, Vlaamse Ouderenraad2, Sterk in Grenzen verleggen (SIG), Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, GRIP, Zorgnet Icuro 24/1, KBS Gezondheid, Participatiekompas, be-TSC (Tubereuze Sclerose Complex), Het Pakt, Vlaamse Ouderenraad3, Belgische Stottervereniging, Sociaal Net, Limen, Zorgnet Icuro 31/01, Jongerenwelzijn, Demos, Platform K, Vlaamse Ouderenraad4, Hepato, Vlaams Patiëntenplatform79, Sterk in grenzen verleggen (SIG)2,