Nieuwsbrief - Januari 2017

Plazzo wil samenwerking stimuleren, uitgaand van de deskundigheid van personen uit zelfzorggroepen, professionele hulpverleners en beleidsverantwoordelijken. Via deze nieuwsbrief brengen we u daarom graag op de hoogte van de volgende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen.
Je vindt deze nieuwsbrief ook op www.plazzo.be/201701plazzonieuwsbrief.htm

De beste wensen voor 2017:
Plazzo wenst elkeen het allerbeste voor 2017. Gelukkig Nieuwjaar! Ook in 2017 zetten we ons samen in voor zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Wat we in 2016 realiseerden vind je terug in het jaaroverzicht.


Infoavond handicap en veilig gebruik van internet en sociale media:
Op 31 januari organiseert Gezin en handicap een infoavond over veilig gebruik van internet en sociale media. Meer infoPraatcafé voor slechthorende en dove jongeren:
Op 21 februari organiseert Ahosa en de thuisbegeleidingsdienst van Sint-Lievenspoort vzw een praatcafé voor slechthorende en dove jongeren. Meer infoStrijd tegen kanker in Gent:
Wil je iets doen in de strijd tegen kanker in Gent? Doe mee aan de eerste editie Levensloop Gent op 22 en 23 april 2017 in de Blaarmeersen. Meer infoVormingsmoment autisme en stress:
Gezin en Handicap vzw plant op 23 mei 2017 een vormingsmoment rond autisme en stress in Gent.Ontmoetingsgroep familieleden van jonge personen met dementie:
Voor het zesde jaar op rij organiseren het Expertisecentrum Dementie Paradox en de Alzheimer Liga Vlaanderen Regio Gent een ontmoetingsgroep voor familieleden van jonge personen met dementie. Meer infoPersbericht: 1 op 6 vrouwen met epilepsie nam Depakine :
de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen heeft een persbericht verspreid over het feit dat 1 vrouw met epilepsie op 6  Depakine heeft ingenomen tijdens haar zwangerschap.Week van de vrijwilliger 2017:
De Week van de Vrijwilliger loopt van 4 tot 12 maart 2017. Het thema is vrijwilligers versterken de buurt. Meer informatieVacature BOV-coach:
Het project Bewegen Op Verwijzing heeft een vacature voor coaches. Solliciteren voor 31 januari 2017.Fotoreportage trefdag patiŽntvriendelijk UZ:
Op 1 december kwamen patiëntenverenigingen en zorgverstrekkers uit het UZ Gent samen voor een geslaagde avond over patiënt en professional, samen sterker in zorg. De fotoreportage kun je vinden via deze link. Met dank aan Leard Craeyvelt, stuurgroeplid van Plazzo!VPP beloont ziekenhuizen die transparant zijn over kwalitiet:
Het Vlaams Patiëntenplatform beloont ziekenhuizen die transparant zijn over kwaliteit en patiëntenervaringen meten. Meer infoBewegen op verwijzing Zorgregio Gent:
Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) kunnen huisartsen binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of ‘BOV-coach’. Meer informatie over het project in de zorgregio GentNieuwsbrieven:
Plazzo ontving de laatste weken de volgende nieuwsbrieven: Victoria Deluxe, Vlaamse Ouderenraad, Kubler Ross, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Zitstil, Sig vzw, Zorgnet Icuro, Platform K, Vlaamse Ouderenraad, Participatiekompas, Het Pakt, GRIP, Zorgnet Icuro, Gezin en Handicap, SIG, Vlaamse Ouderenraad, KBS armoede en sociale rechtvaardigheid, Mentalis, Zitstil, Het Pakt, GRIP, zorgnet Icuro, Bednet, Vlaamse Ouderenraad, Jeugdhulp, Trefpunt Zelfhulp, Ga voor Geluk, Vlaamse Ouderenraad, Zorgnet Icuro, Sigvzw,