Zelfzorg, een totaalbegrip

Steeds meer mensen willen hun levenssituatie in eigen handen nemen en/of ervoor zorgen dat anderen dit ook kunnen.

Dit uit zich steeds meer in de vraag tot inspraak en participatie in het beleid.
Om dit te bereiken, organiseren mensen zich op verschillende manieren, onder verschillende benamingen zoals zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen, gebruikersorganisaties en andere belangengroepen m.b.t. gezondheid en welzijn.

Men organiseert zich rond verschillende thema's zoals ziekte, handicap, armoede; specifieke sociale situatie, verslaving, …Ieder initiatief heeft een eigen waarde, een eigen manier van werken.

Maar er is meer dat hen bindt dan dat hen scheidt:·
  • ze vertrekken allen vanuit de kracht van het individu·
  • ze werken rond een situatie of problematiek die de kwaliteit van het leven in sterke mate beïnvloedt.

Daarom is 'zelfzorg' het totaalbegrip voor al deze initiatieven.


Zelfzorg in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen bestaan er meer dan 200 zelfzorginitiatieven.
Gemeenschappelijk is dat ervaringsdeskundigheid centraal staat en dat elk zelfzorginitiatief één of meerdere van de volgende taken uitvoert:·
  • Informatieverlening: verzamelen en verspreiden van informatie over het probleem waarrond ze zijn opgericht en de manier om ermee om te gaan·
  • Emotionele en sociale steun: verlenen van emotionele en sociale steun, onder meer via lotgenotencontact en het organiseren van sociale activiteiten;·
  • Concrete dienstverlening: verlenen van directe diensten·
  • Belangenbehartiging: belangen behartigen van iedereen die met een specifieke situatie wordt geconfronteerd·
  • Fondsen verzamelen
  • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek