Nieuwsbrief - 9 april 2020 - informatie in verband met de corona crisis

Plazzo wil samenwerking stimuleren, uitgaand van de deskundigheid van personen uit zelfzorggroepen, professionele hulpverleners en beleidsverantwoordelijken. Via deze nieuwsbrief brengen we u daarom graag op de hoogte van de volgende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen.
Je vindt deze nieuwsbrief ook on-line
Plazzo-Activiteiten

Klankbordgroep Eerstelijn afgelast
Plazzo organiseert samen met VPP een Klankbordgroep voor patiëntenparticipatie in de Eerstelijn. Deze klankbordgroep bespreekt interessante thema's over de eerstelijnszorg en ondersteunt de patiëntenvertegenwoordigers in de Zorgraden van de Oost-Vlaamse eerstelijnszones. De volgende Klankbordgroep Eerstelijn zou doorgaan op woensdag 22 april, maar werd afgelast omwille van Corona. Meer info en inschrijven bij info@plazzo.be

Lotgenotencontact in tijden van Corona
Deze tools kun je overwegen voor lotgenotencontact in tijden van CoronaNieuws


Dementie en Corona
Stad Gent heeft een overzicht gemaakt met alle informatie voor mantelzorgers van thuiswonende personen met dementie.

Beschikbaar aanbod GGZ tijdens coronamaatregelen
Op deze pagina vindt u een link (die regelmatig vanuit Het PAKT zal geupdate worden) met het overzicht van het beschikbare aanbod van een aantal voorzieningen/organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Overzicht aanbod geestelijke gezondheid kinderen en jongeren in tijden van Covid-19
RADAR heeft het beschikbaar of aangepaste aanbod rond geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen in een overzicht gegoten. Via deze link kan u het overzicht raadplegen. Aanvullingen of correcties van dit overzicht kunnen via netwerkpunt@radar.be worden doorgegeven.

Update digitale toegankelijkheid voor iedereen in Gent in Corona-tijden
Stad Gent en Digipolis brachten de digitale noden in Corona-tijden in kaart en zochten naar oplossingen ervoor. Hier een geactualiseerd overzicht. Informatie over digitale toegankelijkheid in normale omstandigheden vind je terug in de sociale kaart van Gent hier en hier

Quick tips voor dove mensen met Corona
Doof Vlaanderen heeft enkele quick tips voor dove mensen die het coronavirus hebben, en wat ze best doen als ze naar het ziekenhuis moeten.

Corona voor mensen met een auditieve beperking
Ahosa heeft een kaartje ontwikkeld waarmee mensen met een auditieve beperking kunnen laten weten dat ze een auditieve beperking hebben en niet kunnen liplezen omdat er nu mondmaskers worden gedragen.

Blijven bewegen vanuit je kot
Sporten is belangrijk, zeker nu tijdens Corona. Met deze tips van de Sportdienst Gent blijf je thuis in beweging. Alleen, met je partner, met je kids of als jongere met 1 vaste vriend. Informatie over gezondheidsbevordering in normale omstandigheden vind je terug in de sociale kaart van Gent.

Bevraging VPP: Stel jij zorg uit omwille van het Corona-virus?
Stel jij zorg uit omwille va het Corona-virus? Neem tot 13 april deel aan de bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform.

Hoe leg je het Corona-virus uit aan mensen met een beperking?
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap lanceerde 2 filmpjes om het Corona-virus eenvoudig uit te leggen: een trage versie en een snellere versie. Zitdazo lanceerde eerder al een filmpje om het uit te leggen aan kinderen vanaf 5 jaar.

Overzicht hulp in Gent in Corona-tijden
Veel mensen zijn momenteel op zoek naar hulp. Enkele Gentse vrijwilligersverenigingen maakten een overzicht van beschikbare hulp op basis van de meest gestelde vragen op het Gents Solidariteitsfonds voor moeilijke tijden.

Extra middelen voor armoedeprojecten in de strijd tegen Corona
Welzijnszorg maakt middelen vrij om lokale armoedeprojecten en verenigingen te steunen in de strijd tegen corona. Meer info en nieuwsbrief

Opstart Corona-patiëntenronde Kring Thuisverpleging Scheldekracht
De Kring Thuisverpleging Scheldekracht heeft een verpleegtoer voor Corona-patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten in de ELZ Scheldekracht opgestart. Ook zelfstandig thuisverpleegkundigen zijn welkom om de toer mee vorm te geven.

ELZ Schelde-Leie organiseert een inzamelpunt voor beschermingsmateriaal
Eerstelijnszone Schelde-Leie organiseert een inzamelpunt voor beschermingsmateriaal

KBS richt Fonds op voor alle ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen
De Koning Boudewijn -stichting richt Fonds op voor alle ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen. Meer info

Bewegen op verwijzing in Corona-tijden
In deze tijden van crisis zijn menselijk contact en beweging extra belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Daarom geven de Gentse Bewegen Op Verwijzing-coaches telefonische begeleiding om mensen te helpen op een eenvoudige wijze meer te bewegen. Dit volledig gratis en voorlopig zonder verwijsbrief.

Een overzicht van de Gentse psychosociale ondersteuning in Corona-tijden
De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van stad Gent zorgde voor een overzicht van psychosociale ondersteuning in Corona-tijden

Gentse Corona-maatregelen en dienstverlening in gebarentaal
Gentse maatregelen en dienstregeling tijdens de coronacrisis in Vlaamse Gebarentaal

Update doelgroepgerichte communicatie Gent rond Corona
Er is nieuwe meertalige info op maat van onze Stad beschikbaar

Richtlijnen rond Corona voor mantelzorgers
Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft richtlijnen bepaald rond Corona voor mantelzorgers.

Betrouwbare informatie over medicatiegebruik voor reumapatiënten in Coronatijden
De KBVB herwerkte en geactualiseerde de richtlijnen voor medicatiegebruik bij reumapatiënten.

Gent helpt: Coronavirus en kwetsbare groepen
Het Vrijwilligerspunt Gent bracht een nieuwsbrief Gent Helpt uit om kwetsbare groepen beter te kunnen helpen tijdens de Corona-crisis.

Tips om je metaal gezond te houden in deze Corona-tijden
De Vlaamse Vereniging voor klinisch psychologen formuleerde een aantal tips om je mentaal gezond te houden.

Eerstelijnspsycholoog voor 65-plussers in de ELZ Scheldekracht blijft bereikbaar
De eerstelijnspsycholoog voor 65-plussers in de Eerstelijnszone Scheldekracht blijft bereikbaar in deze Corona-tijden en zelfs gratis. Meer info

Vlaanderen helpt
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk bracht een nieuwsbrief uit met meer info over Vlaanderen Helpt, de solidariteitsinitiatieven naar aanleiding van de Corona-crisis

Extra Corona-nieuwsflits van het Vlaams Patiëntenplatform
Het Vlaams Patiëntenplatform bracht een extra nieuwsbrief uit naar aanleiding van de Corona-crisis

Mantelzorgtelefoon en boodschappenlijn Samana
Samana blijft ook nu chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers nabij via de mantelzorgtelefoon en de boodschappenlijn. Meer info

Nieuws uit de Eerstelijnszones


Nieuwsbrief Eerstelijnszone Gent
Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsbrief uit met Corona-nieuws

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Scheldekracht