Organisatiestructuur

Plazzo functioneert als een apart project met een eigen stuurgroep binnen het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw.

Stuurgroep

De stuurgroep heeft als taak om de Plazzo-werking verder uit te bouwen en de goede werking ervan te verzekeren en is samengesteld met:∑

Vrijwillige ervaringsdeskundigen uit zelfhulpgroepen, gebruikersorganisaties en patiŽntenorganisaties-

Professionele adviseurs omwille van hun specifieke expertise

Waarnemer van de provincie Oost-Vlaanderen

Projectmedewerker

  • Ann De Maesschalck

Het dagelijks bestuur

Staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de stuurgroep en de ondersteuning en sturing van de projectmedewerker in de uitvoering van haar taak.
  • Koen Berwouts
  • Rosanne Blomme-Dorme

Rol van het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw

Vanuit het Welzijnsoverleg Regio Gent wordt de werking van Plazzo mogelijk gemaakt zowel door als juridische werkgever te fungeren als door logistieke ondersteuning.