Samana - vormings-en ontmoetingsaanbod najaar 2021

Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte of zorgbehoefte en hun mantelzorgers. Hier vind je de flyer met hun provinciaal aanbod voor mensen met een chronische ziekte of zorgbehoefte voor het najaar 2021.